Tủ áo

 • Tủ Áo DP - 105

  Tủ Áo DP - 105

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 3370 x Cao 2450 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 23.531.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước .Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 18990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP - 104

  Tủ Áo DP - 104

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2170 x Cao 2500 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 15.460.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước .Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 12477000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-103

  Tủ Áo DP-103

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 3200 x Cao 2700 x Sâu 600

  Nếu làm Cánh Acrylic bóng gương 24.100.000

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ) Đầu giường dài 2m75cm

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Nhận đặt theo yêu cầu ( Đặc Biệt Thiết Kế 3D Miễn Phí)

  Bảo hành 12 tháng. CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

   

  Giá bán 19870000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-102Tủ Áo DP-102Tủ Áo DP-102

  Tủ Áo DP-102

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2700 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 15.100.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 12420000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-101Tủ Áo DP-101

  Tủ Áo DP-101

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2170 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 12.369.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-100Tủ Áo DP-100Tủ Áo DP-100

  Tủ Áo DP-100

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2400 x Sâu 600 

  Nếu lấy tay nắm dài + 400 nghìn , giá trên không đèn 

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11040000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-72Tủ Áo DP-72

  Tủ Áo DP-72

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Bảo hành tại nhà 12 tháng .

   

   

  Giá bán 7890000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Duy Phát - 99Tủ Áo Duy Phát - 99Tủ Áo Duy Phát - 99

  Tủ Áo Duy Phát - 99

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1800 x Cao 2700 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 13.608.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11178000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Duy Phát - 98Tủ Áo Duy Phát - 98Tủ Áo Duy Phát - 98

  Tủ Áo Duy Phát - 98

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600.Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 10.080.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 8280000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Duy Phát - 97Tủ Áo Duy Phát - 97Tủ Áo Duy Phát - 97

  Tủ Áo Duy Phát - 97

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 11.200.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Duy Phát - 96Tủ Áo Duy Phát - 96Tủ Áo Duy Phát - 96

  Tủ Áo Duy Phát - 96

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 11.200.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Duy Phát - 95Tủ Áo Duy Phát - 95Tủ Áo Duy Phát - 95

  Tủ Áo Duy Phát - 95

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 10,080,000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 8280000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Duy Phát - 94Tủ Áo Duy Phát - 94Tủ Áo Duy Phát - 94

  Tủ Áo Duy Phát - 94

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 10,080,000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 8280000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo Duy Phát - 93

  Tủ áo Duy Phát - 93

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Duy Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7360000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 4 / 9 
1   2   3   4   5   6   7   8   9