Kệ giầy dép

  • Kệ giầy dép Duy Phát-09Kệ giầy dép Duy Phát-09Kệ giầy dép Duy Phát-09

    Kệ giầy dép Duy Phát-09

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 3500000 VND

    Giá khuyến mãi 2990000 VND

    Giảm 15%

    ...xem chi tiết

  • Kệ Giầy Dép DP-13

    Kệ Giầy Dép DP-13

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 2950000 VND

    ...xem chi tiết

  • Kệ Giầy Dép DP-12

    Kệ Giầy Dép DP-12

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 2950000 VND

    ...xem chi tiết

  • Kệ Giầy Dép DP-11

    Kệ Giầy Dép DP-11

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 3300000 VND

    ...xem chi tiết

  • Kệ giầy dép Duy Phát-08

    Kệ giầy dép Duy Phát-08

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 600 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (800 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 2600000 VND

    ...xem chi tiết

  • Kệ giầy dép Duy Phát-07

    Kệ giầy dép Duy Phát-07

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 600 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (800 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 2600000 VND

    ...xem chi tiết

  • Kệ giầy dép Duy Phát-06

    Kệ giầy dép Duy Phát-06

    Mã sản phẩm

    Giá bán 2800000 VND

    ...xem chi tiết

  • Kệ giầy dép Duy Phát-05

    Kệ giầy dép Duy Phát-05

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 2990000 VND

    ...xem chi tiết

  • Kệ giầy dép Duy Phát-04

    Kệ giầy dép Duy Phát-04

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 2990000 VND

    ...xem chi tiết

  • Kệ giầy dép Duy Phát-03

    Kệ giầy dép Duy Phát-03

    Mã sản phẩm

    Kích thước Rộng 600 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (800 + 300.000vnđ)

    Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

    Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

    Nhận đặc theo yêu cầu 

    Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

    Giá bán 2600000 VND

    ...xem chi tiết

Trang: 1 / 2 
1   2  
Hotline: 0938117439