Đại Lý nệm Kim Đan

QUY CÁCH
(Rộng x Dài x Cao)
GIÁ NIÊM YẾT
(VNĐ/ Bộ)
GIÁ KHUYẾN MÃI TẠI NOITHATDUYPHAT.COM

80x200x5cm

9.061.000

LIÊN HỆ ĐẠI LÝ CHÍNH HẢNG MS HIỀN
90x200x5cm 11.040.000 Giảm giá 15%

100x200x5cm

11.950.000

Giảm giá 15%

120x200x 5cm

13.804.000

Giảm giá 15%

140x200x5cm

16.108.000

Giảm giá 15%
150x190x5cm 16.600.000 Giảm giá 15%

160x200x5 cm

18.933.000

Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan

180 x 200 x 5 cm

21.312.000

Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
200 x 200 x 5 cm 23.480.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
200 x 220 x 5 cm 25.815.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan

100 x 200 x7.5 cm 14.947.000 Giảm giá 15%
120 x 200 x 7.5 cm 17.716.000 Giảm giá 15%
140 x 200 x 7.5 cm 20.253.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
160 x 200 x 7.5 cm 23.537.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
180 x 200 x 7.5 cm 26.610.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
200 x 200 x 7.5 cm 29.323.000 Giảm giá 15% + 1 tấm bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan
220 x 200 x 7.5 cm 32.242.000 Giảm giá 15% + 1 tấm bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan

80 x 200 x 10 cm

13.682.000

Giảm giá 15%
90 x 200 x 10 cm 16.109.000 Giảm giá 15%

100 x 200 x 10 cm

17.944.000

Giảm giá 15%

120 x 200 x 10 cm

21.628.000

Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan

140 x 200 x 10 cm

24.397.000

Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
150 x 190 x 10 cm 25.357.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan

160 x 200 x 10 cm

28.141.000

Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan

180 x 200 x 10 cm

31.908.000

Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan

200 x 200 x 10 cm

35.166.000

Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan
220 x 200 x 10 cm 38.669.000 Giảm giá 15% + 2 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm

160 x 200 x 12,5 cm 33.472.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan

80 x 200 x 15 cm 19.342.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
90 x 200 x 15 cm 22.101.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
100 x 200 x 15 cm 23.943.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
120 x 200 x 15 cm 29.014.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan

140 x 200 x 15 cm

33.221.000

Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan
150 x 190 x 15 cm 34.603.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan

160 x 200 x 15 cm

38.778.000

Giảm giá 15% + 1 bộ Drap Kymdan

180 x 200 x 15 cm

42.516.000

Giảm giá 15% + 1 bộ Drap Kymdan
200 x 200 x 15 cm 48.366.000 Giảm giá 15% + 1 bộ Drap Kymdan
220 x 200 x 15 cm 53.187.000 Giảm giá 15% + 3 bộ Drap Kymdan + 1 bảo vệ nệm Kymdan

80 x 200 x 20 cm 25.789.00 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn tắm Kymdan
90 x 200 x 20 cm 29.478.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan
100 x 200 x 20 cm 31.781.000 Giảm giá 15% + 1 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm Hoặc bộ chén Kymdan
120 x 200 x 20 cm 38.690.000 Giảm giá 15% +2 bộ khăn+ 1 bảo vệ nệm
140 x 200 x 20 cm 45.199.000 Giảm giá 15% + 1 bộ Drap Kymdan
150 x 190 x 20 cm 46.583.000 Giảm giá 15% + 1 bộ Drap Kymdan

160 x 200 x 20 cm

51.220.000

Giảm giá 15% + 1 bộ Drap Kymdan + 1 ruột mền Kymdan

180 x 200 x 20 cm

58.626.00

Giảm giá 15% + 1 bộ Drap Kymdan + 1 ruột mền Kymdan
200 x 200 x 20 cm 64.034.000 Giảm giá 15% + 1 bộ Drap Kymdan + 1 ruột mền Kymdan
220 x 200 x 20 cm 70.421.000 Giảm giá 15% + 3 bộ khăn Kymdan + 1 bảo vệ nệm

Hotline: 0938117439