Tủ áo

 • Tủ áo DP-116

  Tủ áo DP-116

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 3M2 Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-115

  Tủ áo DP-115

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11270000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-114

  Tủ áo DP-114

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-113Tủ áo DP-113

  Tủ áo DP-113

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-112

  Tủ áo DP-112

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-111

  Tủ áo DP-111

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM.Nếu gắn cây nẹp cánh +200,000/1cay.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 11500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-110Tủ áo DP-110Tủ áo DP-110

  Tủ áo DP-110

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M5 Cao 2M6 Sâu 60CM.Nếu gắn cây nẹp cánh +200,000/1cay.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-109Tủ áo DP-109Tủ áo DP-109

  Tủ áo DP-109

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M6 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14550000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-108Tủ áo DP-108

  Tủ áo DP-108

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 3M25 Cao 2M6 Sâu 60CM.Nếu gắn cây nẹp cánh +200,000/1cay.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 19435000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-107Tủ áo DP-107Tủ áo DP-107

  Tủ áo DP-107

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M6 Cao 2M5 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-84Tủ áo DP-84Tủ áo DP-84

  Tủ áo DP-84

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M6 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14352000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-83

  Tủ áo DP-83

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M2 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 12144000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-82

  Tủ áo DP-82

  Mã sản phẩm

  Rộng 2m Cao 2M45 Sâu 60CM. 

  Chất liệu thùng MFC cánh acrylich , có nhiều màu sác cho quý khách lựa chọn

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Bảo hành 12 tháng tại nhà 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-81

  Tủ áo DP-81

  Mã sản phẩm

  Rộng 2m Cao 2M Sâu 60CM. 

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Bảo hành 12 tháng tại nhà 

  Giá bán 9200000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 2 / 9 
1   2   3   4   5   6   7   8   9