Tủ áo

 • Tủ áo DP-130Tủ áo DP-130

  Tủ áo DP-130

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 3M2 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lụa chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 18330000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-129Tủ áo DP-129

  Tủ áo DP-129

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M45 Sâu 60CM.làm cánh kính +3,200,000 giá ko gồm đèn

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lụa chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11570000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-128

  Tủ áo DP-128

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 3M2 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lụa chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 18330000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-127

  Tủ áo DP-127

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lụa chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 12880000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-126

  Tủ áo DP-126

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lụa chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11270000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-125

  Tủ áo DP-125

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lụa chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 15780000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-124

  Tủ áo DP-124

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lụa chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 16280000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-123

  Tủ áo DP-123

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 15780000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-122

  Tủ áo DP-122

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Melamin bề  mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-121Tủ áo DP-121

  Tủ áo DP-121

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.Làm cánh kính cường lực + 500,000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-120Tủ áo DP-120

  Tủ áo DP-120

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 16100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-119Tủ áo DP-119

  Tủ áo DP-119

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-118

  Tủ áo DP-118

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13520000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-117

  Tủ áo DP-117

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M45 Sâu 60CM.(Tủ kết hợp bàn làm việc)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10540000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 1 / 9 
1   2   3   4   5   6   7   8   9