Kệ giầy dép

 • Kệ giầy dép Duy Phát-08

  Kệ giầy dép Duy Phát-08

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 600 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (800 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Duy Phát-07

  Kệ giầy dép Duy Phát-07

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (800 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Duy Phát-06

  Kệ giầy dép Duy Phát-06

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Duy Phát-05

  Kệ giầy dép Duy Phát-05

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Duy Phát-04

  Kệ giầy dép Duy Phát-04

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Duy Phát-03

  Kệ giầy dép Duy Phát-03

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 600 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (800 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Duy Phát-02Kệ giầy dép Duy Phát-02

  Kệ giầy dép Duy Phát-02

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (800 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Duy Phát-01

  Kệ giầy dép Duy Phát-01

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 600 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (800 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2600000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 2 / 2 
1   2