Bộ giường ngủ

 • Bộ giường ngủ Duy Phát - 14Bộ giường ngủ Duy Phát - 14Bộ giường ngủ Duy Phát - 14

  Bộ giường ngủ Duy Phát - 14

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2450 x Sâu 600

  Băng ghế ngồi 1m2 x 400 x 320

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành:12 tháng

  Giá bán 23670000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát - 13

  Bộ giường ngủ Duy Phát - 13

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 14300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát- 12

  Bộ giường ngủ Duy Phát- 12

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành:12 tháng

  Giá bán 12900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát- 11Bộ giường ngủ Duy Phát- 11Bộ giường ngủ Duy Phát- 11

  Bộ giường ngủ Duy Phát- 11

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 450 x 500 x 400 , kệ tivi 1m6 x 400 x 420

  Bàn Phấn Rộng 800 x 1400 x 400

  Tủ Rộng 1m4 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát- 10Bộ giường ngủ Duy Phát- 10

  Bộ giường ngủ Duy Phát- 10

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600(có kính thêm 800 nghìn)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 14100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát- 09

  Bộ giường ngủ Duy Phát- 09

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

  1 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1400 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn trang điềm rộng 80cm cao 75cm sâu 40cm 

  tủ campot rộng 60cm cao 80cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-08

  Giường ngủ Duy Phát-08

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

  1 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1400 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát- 07

  Bộ giường ngủ Duy Phát- 07

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

  1 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 12900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát- 06

  Bộ giường ngủ Duy Phát- 06

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  1 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16460000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát- 05

  Bộ giường ngủ Duy Phát- 05

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  2 Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 22800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát- 04

  Bộ giường ngủ Duy Phát- 04

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

  1Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1400 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15340000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát-01

  Bộ giường ngủ Duy Phát-01

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

  1 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1400 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15340000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 6 / 6 
1   2   3   4   5   6