Bộ giường ngủ

 • Bộ Giường Ngủ DP-43Bộ Giường Ngủ DP-43Bộ Giường Ngủ DP-43

  Bộ Giường Ngủ DP-43

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Đầu giường dài 2m65 cm

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19590000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-42

  Bộ Giường Ngủ DP-42

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Và 2 táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 700 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Lam treo tường dài 1200 x 250 x 200

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18660000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-44Bộ Giường Ngủ DP-44

  Bộ Giường Ngủ DP-44

  Mã sản phẩm

  Giường 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Táp 450 x 500 x 400

  Tủ 1600 x 2000 x 600

  Bàn phấn 800 x 1600 x 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc  để lựa chọn Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16750000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-41Bộ Giường Ngủ DP-41Bộ Giường Ngủ DP-41

  Bộ Giường Ngủ DP-41

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2600 x Sâu 600

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18560000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-40Bộ Giường Ngủ DP-40Bộ Giường Ngủ DP-40

  Bộ Giường Ngủ DP-40

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 600 x 300 x 300

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 1200 x Cao 1600 x Sâu 600 + Ghế

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-39Bộ Giường Ngủ DP-39

  Bộ Giường Ngủ DP-39

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1400 x Sâu 400 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17860000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-38Bộ giường ngủ DP-38Bộ giường ngủ DP-38

  Bộ giường ngủ DP-38

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 đầu dài 2m90 ,2 Táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot rộng 60cm cao 80cm sâu 45cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-37Bộ Giường Ngủ DP-37Bộ Giường Ngủ DP-37

  Bộ Giường Ngủ DP-37

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 1 Táp 500 x 400 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn phấn 80cm cao 1m40cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.(Nếu làm ACRYLIC bóng gương+4.080.000)

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-36Bộ Giường Ngủ DP-36Bộ Giường Ngủ DP-36

  Bộ Giường Ngủ DP-36

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Đầu Dài 2m90x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 500 x 900 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn phấn 80cm cao 1m60cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-35Bộ Giường Ngủ DP-35Bộ Giường Ngủ DP-35

  Bộ Giường Ngủ DP-35

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Đầu Dài 2m90x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 500 x 900 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn phấn 80cm cao 1m60cm sâu 40cm chưa ghế 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-34Bộ Giường Ngủ DP-34Bộ Giường Ngủ DP-34

  Bộ Giường Ngủ DP-34

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1800 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 600 x 300 x 300

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 1200 x Cao 1600 x Sâu 600 + Ghế

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát - 33Bộ giường ngủ Duy Phát - 33Bộ giường ngủ Duy Phát - 33

  Bộ giường ngủ Duy Phát - 33

  Mã sản phẩm

  Giường 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ) Táp 450 x 500 x 400

  Tủ 1600 x 2000 x 600

  Bàn phấn 800 x 1600 x 400

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước

  Có nhiều màu sắc  để lựa chọn Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Nhận đặt theo yêu cầu 

   

  Giá bán 17050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát - 32Bộ giường ngủ Duy Phát - 32Bộ giường ngủ Duy Phát - 32

  Bộ giường ngủ Duy Phát - 32

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 2 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot  800 x 1000 x 400 ( Lấy gương + 1000.0000)

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Duy Phát - 30Bộ giường ngủ Duy Phát - 30

  Bộ giường ngủ Duy Phát - 30

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot  800 x 1000 x 400

  Chất liệu MDF và (MFC+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16450000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 4 / 6 
1   2   3   4   5   6