Bộ giường ngủ

 • Bộ Giường Ngủ DP - 58

  Bộ Giường Ngủ DP - 58

  Mã sản phẩm

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 3000 x Cao 2450 x Sâu 600(giá trên chưa có đèn).

  Nếu làm cánh tủ acrylich(+3,680,000)

  1 Giường 1600 x 2000 x 900  (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  Chất Liệu Ván Nhập MalaxiiaMFC và(.MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 24300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP - 57

  Bộ Giường Ngủ DP - 57

  Mã sản phẩm

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 x 900  (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  1 Bàm Học Liền kệ sách 1m cao 1m50cm sâu 45cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 20550000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP - 56

  Bộ Giường Ngủ DP - 56

  Mã sản phẩm

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 1600 x Cao 2700 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  1 Bàm Học 1500 x 600 x770

  1 Kệ Xách 800 x 1600 x 220

  1 Kệ TiVi 1600 x 540 x 400

  1 Lam Treo Tường 1500 x 280 x 220

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 23500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP - 55

  Bộ Giường Ngủ DP - 55

  Mã sản phẩm

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 2000 x Cao 2500 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  1 Bàm làm việc 1200 x 600 x770

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 19550000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP - 54

  Bộ Giường Ngủ DP - 54

  Mã sản phẩm

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 1600 x Cao 2500 x Sâu 600

  1 Giường 1400 x 2000 x 900 (Nếu làm giường 1m6 + 300.000vnđ)

  2 táp đầu giường 

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia MFC và.(MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 16300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP - 53

  Bộ Giường Ngủ DP - 53

  Mã sản phẩm

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 x 900 (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  2 táp đầu giường 

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia MFC và.(MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 16650000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-52

  Bộ Giường Ngủ DP-52

  Mã sản phẩm

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 3200 x Cao 2700 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  Nếu làm tủ Cánh Acrylic bóng gương 28.690.000

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 24570000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-51Bộ Giường Ngủ DP-51Bộ Giường Ngủ DP-51

  Bộ Giường Ngủ DP-51

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600. Nếu làm cánh tủ bóng gương + 2 triệu

  Bàn phấn rộng 80cm x 40cm x1m6

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia MFC và.(MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18850000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-50Bộ Giường Ngủ DP-50

  Bộ Giường Ngủ DP-50

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 600 x 300 x 300

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 1200 x Cao 1600 x Sâu 600 + Ghế

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-49

  Bộ Giường Ngủ DP-49

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1200 x Cao 2000 x Sâu 600 

  Tủ campot Rộng 1200 x Cao 1200 x Sâu 500 

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15420000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-48

  Bộ Giường Ngủ DP-48

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600 (giá chưa có kính)

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18080000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-47Bộ Giường Ngủ DP-47

  Bộ Giường Ngủ DP-47

  Mã sản phẩm Bộ Giường Ngủ DP-47

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 học kéo.Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600 

  Bàn phấn rộng 80cm x 40cm x1m4

  Chất liệu MFC và  MDF Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-46Bộ Giường Ngủ DP-46Bộ Giường Ngủ DP-46

  Bộ Giường Ngủ DP-46

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600 (Chưa có 2 tấm kính)

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu c

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16360000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-45

  Bộ Giường Ngủ DP-45

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600 

  Bàn phấn rộng 80cm x 40cm x1m

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16900000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 3 / 6 
1   2   3   4   5   6