Bộ giường ngủ

 • Bộ giường ngủ DP-68

  Bộ giường ngủ DP-68

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Bàn làm việc 1000 x 500 x 750

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18440000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-67

  Bộ giường ngủ DP-67

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  có 2 táp đàu giừơng 450 x 400 x 310

  Tủ Rộng 2400 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21040000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-66

  Bộ giường ngủ DP-66

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 1600 x 2400 x Sâu 600

  Bàn làm việc 1000 x 500 x 750

  Kệ tivi treo + lam   1m7 x 300 x 280

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-65

  Bộ giường ngủ DP-65

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Lam đầu giường 1m7 x 150 x 360

  Bàn làm việc 1200 x 500 x 750

  Tủ Rộng 1800 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-64

  Bộ giường ngủ DP-64

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn làm việc 1000 x 500 x 750

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17940000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-63

  Bộ giường ngủ DP-63

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn làm việc 1200 x 600 x 750

  Tủ Rộng 1800 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-62

  Bộ giường ngủ DP-62

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường 450 x 400 x 500

  Tủ Rộng 1000 x 2450 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 12300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-61

  Bộ giường ngủ DP-61

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1800x Dài 2400 x Cao 900 (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường 500 x 400 x 300

  Tủ Rộng 1800 x 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18580000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-60

  Bộ giường ngủ DP-60

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 300 (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

   Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-59Bộ giường ngủ DP-59Bộ giường ngủ DP-59

  Bộ giường ngủ DP-59

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

   Kệ treo 2M x 300 x 250 , kệ sách 600 x 500 x 250

  Bàn Phấn Rộng 800 x 1400 x 400

  Tủ Rộng 1m4 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-08

  Bộ giường ngủ DP-08

  Mã sản phẩm

   Tủ Rộng 1200 x Cao 2000 x Sâu 600

   Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

    bàn học 1000 x 500 x 750 + kệ sách 1m cao 60cm 

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia MFC và.(MDF+15%)

  Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13420000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-08

  Bộ giường ngủ DP-08

  Mã sản phẩm

   1 Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  1táp đầu giường , 1 bàn phấn 600 x 1400 x 300

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia MFC và.(MDF+15%)

  Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 18000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-07

  Bộ giường ngủ DP-07

  Mã sản phẩm

   1 Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  2 táp đầu giường 

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%)

  Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14560000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-3

  Bộ giường ngủ DP-3

  Mã sản phẩm

   1 Tủ Rộng 1400 x Cao 2000 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300.000vnđ)

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%)

  Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13430000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 2 / 6 
1   2   3   4   5   6