Bàn trang điểm

 • Bàn Trang Điểm - DP-31Bàn Trang Điểm - DP-31

  Bàn Trang Điểm - DP-31

  Mã sản phẩm

  Rộng 900 x Cao 750 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp malaixia nhập Chân gỗ tự nhiên

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm - DP-30

  Bàn Trang Điểm - DP-30

  Mã sản phẩm

  Rộng 900 x Cao 750 x Sâu 400 giá ko gồm ghế

  Chất liệu gỗ công nghiệp malaixia nhập Chân gỗ tự nhiên

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-29Bàn Trang Điểm DP-29Bàn Trang Điểm DP-29

  Bàn Trang Điểm DP-29

  Mã sản phẩm

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ MFC (MDF+15%) bề mặt chống trày xước

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-28Bàn Trang Điểm DP-28Bàn Trang Điểm DP-28

  Bàn Trang Điểm DP-28

  Mã sản phẩm

  Rộng 1400 x Cao 1400 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ MFC (MDF+15%) bề mặt chống trày xước

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 4950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP - 27Bàn Trang Điểm DP - 27

  Bàn Trang Điểm DP - 27

  Mã sản phẩm

  Rộng 900 x Cao 750 x Sâu 400

  Chất liệu gỗ công nghiệp malaixia Chân gỗ tự nhiên

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Nhận đặt hàngtheo yêu cầu

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm - DP 26Bàn Trang Điểm - DP 26Bàn Trang Điểm - DP 26

  Bàn Trang Điểm - DP 26

  Mã sản phẩm

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450 

  Chất liệu gỗ MFC (MDF+15%) bề mặt chống trày xước

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm - DP 25Bàn Trang Điểm - DP 25Bàn Trang Điểm - DP 25Bàn Trang Điểm - DP 25

  Bàn Trang Điểm - DP 25

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 1600 x Sâu 450 

  Chất liệu gỗ MFC (MDF+15%) bề mặt chống trày xước

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 5800000 VND

  Giá khuyến mãi 5500000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm Duy Phát- 24

  Bàn trang điểm Duy Phát- 24

  Mã sản phẩm

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450 

  Chất liệu gỗ MFC (MDF+15%) bề mặt chống trày xước

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-23Bàn Trang Điểm DP-23Bàn Trang Điểm DP-23

  Bàn Trang Điểm DP-23

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 1400 x Sâu 450 

  Chất liệu gỗ MFC (MDF+15%) bề mặt chống trày xước

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 5900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang điểm DP - 22Bàn Trang điểm DP - 22Bàn Trang điểm DP - 22

  Bàn Trang điểm DP - 22

  Mã sản phẩm

  Rộng 1400cm x Cao 1400cm x Sâu 400cm

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%) nhập malaixia 

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 6300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm Dp- 21Bàn Trang Điểm Dp- 21

  Bàn Trang Điểm Dp- 21

  Mã sản phẩm

  Rộng 900 x Cao 750 x Sâu 400

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%) nhập malaixia 

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

   

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP- 20

  Bàn Trang Điểm DP- 20

  Mã sản phẩm

  Rộng 600cm x Cao 1400cm x Sâu 400cm

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%) nhập malaixia 

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-19Bàn Trang Điểm DP-19Bàn Trang Điểm DP-19

  Bàn Trang Điểm DP-19

  Mã sản phẩm

  Rộng 1800cm x Cao 750cm x Sâu 500cm

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%) nhập malaixia 

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 5600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm - DP 18Bàn Trang Điểm - DP 18Bàn Trang Điểm - DP 18

  Bàn Trang Điểm - DP 18

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 1400 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%) nhập malaixia 

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 2 / 4 
1   2   3   4