• Giường Ngủ DP-179Giường Ngủ DP-179Giường Ngủ DP-179

  Giường Ngủ DP-179

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000)

  Đầu dài 2m6 có 2 táp 2 bên

  ​​Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8350000 VND

  Giá khuyến mãi 8100000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP - 90Giường ngủ DP - 90Giường ngủ DP - 90

  Giường ngủ DP - 90

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ) Đầu giường dài 2m70cm

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8085000 VND

  Giá khuyến mãi 7700000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP-149Giường Ngủ DP-149Giường Ngủ DP-149

  Giường Ngủ DP-149

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ) Không lấy 2 Hộc kéo bên hông - 900.000

  Chất liệu MFC Nếu MDF + 15% Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc  để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu ( Đặc Biệt Thiết Kế 3D Miễn Phí)

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6930000 VND

  Giá khuyến mãi 6600000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-54Giường ngủ Duy Phát-54Giường ngủ Duy Phát-54

  Giường ngủ Duy Phát-54

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5600000 VND

  Giá khuyến mãi 5400000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-119Giường ngủ Duy Phát-119

  Giường ngủ Duy Phát-119

  Mã sản phẩm 5512000

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Melamine bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Duy Phát 134Giường Ngủ Duy Phát 134Giường Ngủ Duy Phát 134

  Giường Ngủ Duy Phát 134

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 +400.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP-13Giường ngủ DP-13Giường ngủ DP-13

  Giường ngủ DP-13

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8470000 VND

  Giá khuyến mãi 7990000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-46

  Giường ngủ Duy Phát-46

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,lấy 2 táp + 2,600,000 (1m80 + 300.000vnđ) 

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5800000 VND

  Giá khuyến mãi 5600000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-52Giường ngủ Duy Phát-52

  Giường ngủ Duy Phát-52

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Nếu lấy 2 táp + 2,200,000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-68Giường ngủ Duy Phát-68

  Giường ngủ Duy Phát-68

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (1m60 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-80Giường ngủ Duy Phát-80

  Giường ngủ Duy Phát-80

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (1m60 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-85Giường ngủ Duy Phát-85

  Giường ngủ Duy Phát-85

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ).Lấy 2 táp + 2,500,000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Duy Phát-96Giường ngủ Duy Phát-96

  Giường ngủ Duy Phát-96

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1400 x Dài 2000 x Cao 900 (1m60 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường ngủ Duy Phát-113Bộ Giường ngủ Duy Phát-113

  Bộ Giường ngủ Duy Phát-113

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5200000 VND

  ...xem chi tiết